Tipos Hraj zodpovedne

Ochrana súkromia

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, Bratislava 83007, IČO: 31340822, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III Oddiel: Sa Vložka číslo: 499/B, (ďalej len 'TIPOS')

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

TIPOS rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte - bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva priamo ona alebo sú spracovávané inými stranami. Spoločnosť TIPOS považuje za nesmierne dôležité, aby ste jasne rozumeli, ktoré osobné údaje o Vás spoločnosť spracováva, prečo tak robí, rovnako ako to, aké práva máte v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov. Spoločnosť TIPOS v tejto súvislosti zverejňuje potrebné informácie vo forme Zásady ochrany osobných údajov, pričom Vám odporúča sa s nimi oboznámiť tak, aby ste získali všetky potrebné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou TIPOS.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Upozornenie: Zásady ochrany osobných údajov, rovnako ako všetky ďalšie informácie uvedené v tomto vyhlásení, môžu byť priebežne aktualizované aj bez predošlého upozornenia. Je vo Vašom záujme, aby ste sa s uvedenými informáciami oboznamovali pravidelne. Aktuálna verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 15.1.2024.

Osobné údaje o Vás môže TIPOS spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste hráč, výherca, mandatár, alebo dodávateľ. Môže tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch webových stránok, intranetu v závislosti od toho, ako sa so spoločnosťou rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu spoločnosť TIPOS deklaruje záväzok, že Vaše osobné údaje nikdy nepredá, neskomercializuje ani nepoužije v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Spoločnosť TIPOS rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracováva spoločnosť sama o sebe alebo v mene iných strán.

Ak ste hráči SMS hrania, podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – hráči [SMS hranie].

Ak ste hráči komunikujúci s našou podporou zákazníkov, podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – hráči [podpora zákazníkov].

Informácie o spracúvaní cookies môžete nájsť v sekcii Web a Cookies.

Hráči Zobraziť viac

Ak ste hráči číselných lotérií, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – hráči [číselné lotérie].

Ak ste hráči internetových hier, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – hráči [internetové hry].

Ak ste hráči kurzových stávok, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – hráči [kurzové stávky].

Ak ste hráči SMS súťaží, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – hráči [SMS hranie].

Ak ste hráči komunikujúci s našou podporou zákazníkov, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – hráči [podpora zákazníkov].

Hráči a výhercovia Zobraziť viac

Ak ste hráči - výhercovia, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – hráči [výhercovia].

Mandátna sieť Zobraziť viac

Ak ste mandatári, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – mandatári.

Ak ste zamestnanci mandatára, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci [mandatára].

Marketing Zobraziť viac

Ak ste žiadatelia o partnerstvo, sponzoring, alebo o dary, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – Iné [fyzické osoby, štatutári partnerov, športových zväzov a organizácií v súvislosti s poskytovaním podpory].

Ak ste športovci – sponzorované osoby, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – športovci [sponzorované osoby].

Ak s nami komunikujete ako používatelia sociálnych sietí, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – Iné [používatelia sociálnych sietí, účastníci spotrebiteľských súťaží a výhercovia súťaží].

Ak ste hráči, ktorí dali súhlas k marketingovej komunikácii, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – hráči [marketing].

Obchodní partneri Zobraziť viac

Ak ste štatutári alebo oprávnení zamestnanci dodávateľov, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – zástupcovia obchodný partnerov [štatutári, oprávnení zamestnanci obchodných partnerov].

Ak ste účastníci verejného obstarávania, podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – účastníci procesu verejného obstarávania.

Legislatíva a kontrolné činnosti Zobraziť viac

Ak ste zástupcovia našich obchodných partnerov [potenciálni zmluvní partneri rizikoví z hľadiska AML], podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – zástupcovia obchodných partnerov [potenciálni zmluvní partneri rizikoví z hľadiska AML].

Ak ste fyzické osoby, ktorých údaje sa zverejňujú v centrálnom registri zmlúv (CRZ), podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – fyzické osoby [v centrálnom registri zmlúv (CRZ)].

Ak ste stranou v sporovom konaní, podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – Iné [strany sporu v sporovom konaní].

Ak ste hráči, podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v rámci legislatívy a kontrolných činností môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – Hráči [Legislatíva a kontrolné činnosti].

Komunikácia a korešpondencia Zobraziť viac

Ak ste žiadatelia o poskytnutie informácií, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – fyzické osoby [žiadateľ o poskytnutie informácií - infozákon].

Ak ste fyzické osoby, ktorých sa dotýka propagácia služieb a aktivít spoločnosti TIPOS, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – fyzické osoby [osoby, ktorých sa dotýka propagácia služieb a aktivít spoločnosti].

Ak ste odosielatelia a prijímatelia korešpondencie, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – fyzické osoby [odosielatelia a prijímatelia korešpondencie a zásielok].

Ostatné Zobraziť viac

Ak ste uchádzači o zamestnanie, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzači o zamestnanie.

Ak ste bývalí zamestnanci, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – bývalí zamestnanci.

Ak ste osoby za verejnosť zúčastnené na žrebovaní, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – Iné [Účastníci na žrebovaní a pracovníci úradu na reguláciu hazardných hier].

Informácie o spracúvaní cookies môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia - Web a Cookies.


Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby v oblasti osobných údajov, použite e-mailovú adresu dpo@tipos.sk, alebo telefónne čísla +421 2 59 41 92 85; +421 902 055 295.

Vitaj v úplne novom SMS casine so skvelými online hrami. Môžeš si ich zahrať len pre zábavu alebo aj o pekné výhry.