Tvoja registrácia bude komplexne dokončená po nahratí a overení dokladov. Zatiaľ si môžeš zahrať pre zábavu o virtuálne výhry.
Ako hrať?
SMS mešec: Limity Informácie Môj účet
Rýchly návod ako hrať Časté otázky Všeobecné podmienky Herný plán Ochrana súkromia Kontakt
VIP

Ochrana súkromia

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, Bratislava 83007, IČO: 31340822, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III Oddiel: Sa Vložka číslo: 499/B, (ďalej len 'TIPOS')

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

TIPOS rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte - bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva priamo ona alebo sú spracovávané inými stranami. Spoločnosť TIPOS považuje za nesmierne dôležité, aby ste jasne rozumeli, ktoré osobné údaje o Vás spoločnosť spracováva, prečo tak robí, rovnako ako to, aké práva máte v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov. Spoločnosť TIPOS v tejto súvislosti zverejňuje potrebné informácie vo forme Zásady ochrany osobných údajov, pričom Vám odporúča sa s nimi oboznámiť tak, aby ste získali všetky potrebné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou TIPOS.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Upozornenie: Zásady ochrany osobných údajov, rovnako ako všetky ďalšie informácie uvedené v tomto vyhlásení, môžu byť priebežne aktualizované aj bez predošlého upozornenia. Je vo Vašom záujme, aby ste sa s uvedenými informáciami oboznamovali pravidelne. Aktuálna verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 15.1.2024.

Osobné údaje o Vás môže TIPOS spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste hráč, výherca, mandatár, alebo dodávateľ. Môže tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch webových stránok, intranetu v závislosti od toho, ako sa so spoločnosťou rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu spoločnosť TIPOS deklaruje záväzok, že Vaše osobné údaje nikdy nepredá, neskomercializuje ani nepoužije v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Spoločnosť TIPOS rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracováva spoločnosť sama o sebe alebo v mene iných strán.

Ak ste hráči SMS hrania, podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – hráči [SMS hranie].

Ak ste hráči komunikujúci s našou podporou zákazníkov, podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – hráči [podpora zákazníkov].

Informácie o spracúvaní cookies môžete nájsť v sekcii Web a Cookies.


Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby v oblasti osobných údajov, použite e-mailovú adresu dpo@tipos.sk, alebo telefónne čísla +421 2 59 41 92 85; +421 902 055 295.

Vyhral si?

Over si výhru

Horúce tipy cez SMS

Aktivuj SMS

Horúce tipy cez email